W dniu jubileuszu 85-lecia Obserwatorium podsumowano wyniki projektu PIMReC

W ramach obchodów 20-lecia polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej partnerzy projektu ” Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC) odwiedzili „Piramidę Huculską” w 85. rocznicę z dnia jej otwarcia w 1938 r.

W wydarzeniu podsumowującym wstępne wyniki realizacji projektu wzięli udział przedstawiciele Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, na czele z rektorem i koordynatorem projektu PIMReC Igorem Cependą oraz przewodniczącym grupy infrastrukturalnej projektu, prorektorem Jaroslawem Szynkarukiem; Uniwersytetu Warszawskiego, na czele z dyrektorem Studium Europy Wschodniej Janem Malickim; oraz Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, na czele z szefem reagowania kryzysowego i zarządzania kryzysowego Tarasem Kochkodanem i Mykola Burlak, menedżer projektu PIMReC; Vasyl Khimyak, ekspert wiodący Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina we Lwowie; przedstawiciele konsularnych i regionalnych struktur rządowych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przyczynili się do odbudowy obserwatorium na różnych etapach jego renowacji.

– Wysiłki ukraińskich i polskich partnerów zaowocowały pierwszym sukcesem – powiedział Igor Cependa, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego, dziękując Programowi Współpracy Transgranicznej za dotację przyznaną w 2019 r., którą grantodawcy kilkakrotnie przedłużali z powodu epidemii COVID-19, a następnie wojny na dużą skalę, biorąc pod uwagę obiektywne okoliczności, których partnerzy nie mogli przewidzieć.

W imieniu partnerów z Uniwersytetu Warszawskiego dyrektor Studium Europy Wschodniej Jan Malicki pogratulował wszystkim zaangażowanym w odrodzenie Obserwatorium rozpoczęcia jego drugiego życia, które zbiegło się z 85. rocznicą z dnia otwarcia w 1938 r.

– Dzięki realizacji tego projektu udało nam się podwyższyć kompetencję ratowników górskich. Przeprowadziliśmy zaplanowane wspólne ćwiczenia z naszymi polskimi kolegami z Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Zakupiliśmy nowoczesny sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 100 tys. euro. Jak widać, znaczna część obiektu została odrestaurowana, co będziemy nadal wykorzystywać do międzynarodowych szkoleń w zakresie ratownictwa górskiego – powiedział Mykola Burlak, kierownik sektora współpracy międzynarodowej Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim, menedżer projektu PIMReC.

–  Obserwatorium zyskało nowe życie, co motywuje nas do dalszej pracy. Wznowiony projekt pomógł ukraińskim ratownikom górskim uczyć się, doskonalić i pomagać turystom podróżującym po Karpatach w trudnych sytuacjach. Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej został uruchomiony 20 lat temu, a obecnie mamy 10 projektów realizowanych na Ukrainie w ramach Programu, ale ten projekt jest jednym z najbardziej złożonych i interesujących – powiedział Vasyl Khimyak, wiodący ekspert w biurze Polsko-Ukraińskiego Programu Współpracy Transgranicznej we Lwowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *