Partnerzy

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku – Beneficjent Wiodący

Uniwersytet Warszawski

Departament Obwodowy Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka