KONTAKT

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku – Beneficjent Wiodący

www: https://pnu.edu.ua

e-mail: lyubov.zink@gmail.com

adres: ul. Szewczenki 57, Iwano-Frankiwsk, 76018 Ukraina

Uniwersytet Warszawski

www: https://studium.uw.edu.pl

e-mail: ukraina.studium@uw.edu.pl

adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska

Departament Obwodowy Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim

www: https://if.dsns.gov.ua

e-mail: ms.udsns.if@ukr.net

adres: ul. Franki 6, Iwano-Frankiwsk, 76018 Ukraina

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka

www: http://www.bieszczady.gopr.pl

e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

adres: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok, Polska