Wydarzenia

W Karpatach Wschodnich odbyły się wspólne ćwiczenia ukraińskich i polskich ratowników

W dniach 15-18 lipca 2021 r. 16 ratowników górskich (10 ze strony ukraińskiej i 6 ze strony polskiej) przeszło szkolenie teoretyczne i praktyczne z organizacji i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na terenach górskich.

Kontynuuj czytanie W Karpatach Wschodnich odbyły się wspólne ćwiczenia ukraińskich i polskich ratowników

Trzeci Info Day projektu PIMReC

W dniu 18 maja, we wtorek, w godzinach 10:00-12:30 (11:00-13:30 czasu ukraińskiego) odbędzie się kolejny Dzień Informacyjny projektu PIMReC m.in. poświęcony tematom bezpieczeństwa w górach: w jaki sposób zakupiony (w ramach projektu PIMReC) sprzęt usprawnia codzienną pracę ratowników górskich, a także informacja o planach powołania Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego realizowanego w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC).

Kontynuuj czytanie Trzeci Info Day projektu PIMReC

Posiedzenie Komitetu Sterującego w trybie online

22 kwietnia br. za pośrednictwem platformy internetowej Cisco WebEx odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC). Głównym celem projektu jest budowa ścisłej współpracy Uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego oraz polskich i ukraińskich służb ratowniczych w celu poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej.

Kontynuuj czytanie Posiedzenie Komitetu Sterującego w trybie online

W Iwano-Frankiwsku rozpoczęło się kolejne szkolenie ratowników

W dniu 27 lutego w ramach projektu PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC) w Iwano-Frankowsku rozpoczęło się wspólne szkolenie ratowników górskich Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim oraz GOPR Bieszczady z Polski.

Kontynuuj czytanie W Iwano-Frankiwsku rozpoczęło się kolejne szkolenie ratowników

Na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku odbył się okrągły stół

20 lutego na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie odbył się okrągły stół w ramach projektu pt. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC). Podczas wydarzenia dla organizatorów turystyki z obwodu Iwano-Frankiwskiego przedstawiono znaczenie realizacji projektu PIMReC dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz obszarów przygranicznych w Karpatach Wschodnich.

Więcej informacji o wydarzeniu w języku ukraińskim: https://pimrec.pnu.edu.ua/2020/02/20/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bb-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96/

W ramach projektu PIMRec odbył się okrągły stół dla organizacji turystycznych

20 lutego na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie odbył się okrągły stół w ramach projektu pt. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC). Podczas wydarzenia dla organizatorów turystyki z obwodu Iwano-Frankiwskiego przedstawiono znaczenie realizacji projektu PIMReC dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz obszarów przygranicznych w Karpatach Wschodnich.

Więcej informacji o wydarzeniu w języku ukraińskim

Rozpoczęły się wspólne szkolenia ratowników w ramach międzynarodowego transgranicznego projektu PIMReC

W dniach od 12 do 14 grudnia 2019 r. w Wetlinie 10 ukraińskich ratowników stacjonujących w stanicy na górze Pop Iwan oraz 10 GOPRowców uczestniczyło w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym opatrywanie ran, zabezpieczanie złamań, pierwsza pomoc przy zatrzymaniu krążenia przy użyciu dostępnych urządzeń, transport poszkodowanych przy użyciu różnych środków transportu.

Kontynuuj czytanie Rozpoczęły się wspólne szkolenia ratowników w ramach międzynarodowego transgranicznego projektu PIMReC

PIMReC Info Day w Warszawie

28 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie informacyjne projektu PIMReC zatytułowane „Od dziedzictwa kulturowego po przyszłą współpracę międzynarodową: studium przypadku byłego obserwatorium na szczycie Pop Iwan w paśmie Czarnohory” , w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji partnerów projektu, instytucji rządowych i NGO, naukowcy, wykładowcy oraz studenci z całego świata.

Kontynuuj czytanie PIMReC Info Day w Warszawie