Wszystkie posty autorstwa UW1

4. Info Day projektu PIMReC – zapowiedź

Już w tę sobotę, 11 września, w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się kolejny Dzień Informacyjny projektu PIMReC m.in. poświęcony tematom bezpieczeństwa w górach w sezonie letnio-jesiennym oraz zimowo-jesiennym, a także informacji o planach powołania Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego realizowanego w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC).

Dzień informacyjny projektu PIMReC odbędzie się na Przełęczy Wyżnianskiej (w pobliżu miasteczka Wetlin, Polska).

Kontynuuj czytanie 4. Info Day projektu PIMReC – zapowiedź

W Karpatach Wschodnich odbyły się wspólne ćwiczenia ukraińskich i polskich ratowników

W dniach 15-18 lipca 2021 r. 16 ratowników górskich (10 ze strony ukraińskiej i 6 ze strony polskiej) przeszło szkolenie teoretyczne i praktyczne z organizacji i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na terenach górskich.

Kontynuuj czytanie W Karpatach Wschodnich odbyły się wspólne ćwiczenia ukraińskich i polskich ratowników

Trzeci Info Day projektu PIMReC

W dniu 18 maja, we wtorek, w godzinach 10:00-12:30 (11:00-13:30 czasu ukraińskiego) odbędzie się kolejny Dzień Informacyjny projektu PIMReC m.in. poświęcony tematom bezpieczeństwa w górach: w jaki sposób zakupiony (w ramach projektu PIMReC) sprzęt usprawnia codzienną pracę ratowników górskich, a także informacja o planach powołania Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego realizowanego w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC).

Kontynuuj czytanie Trzeci Info Day projektu PIMReC

Uniwersytet Przykarpacki skończy w tym roku duży projekt badawczy

Chodzi o Międzynarodowe Centrum Badawcze „Obserwatorium” na Górze Pop Iwan oraz realizacje projektu PIMReC („Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego”), realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. informuje „Channel-402” (Канал 402).

Kontynuuj czytanie Uniwersytet Przykarpacki skończy w tym roku duży projekt badawczy

RATOWNICY POGRANICZA

W ubiegłym roku liczba turystów w Bieszczadach podwoiła się. Polacy chętnie wybierają się też w dalsze rejony Karpat. Są najliczniejszą grupą obcokrajowców, która wędruje po paśmie Czarnohory na Ukrainie. Dzięki stacji ratownictwa górskiego na szczycie góry Pop Iwan w dawnym obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego czas dotarcia do potrzebujących skrócił się nawet o kilka godzin.

Kontynuuj czytanie RATOWNICY POGRANICZA

„Odkryj niepowtarzalne pogranicze PL-BY-UA” – konkurs fotograficzny

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 zaprasza,  zarówno profesjonalnych fotografów, jak i fotoamatorów, do udziału w konkursie fotograficznym „Odkryj niepowtarzalne pogranicze PL-BY-UA”. Celem konkursu jest promocja bogactwa, różnorodności i wartości, które wspiera Program oraz efektów projektów realizowanych w ramach Programu na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy.

Kontynuuj czytanie „Odkryj niepowtarzalne pogranicze PL-BY-UA” – konkurs fotograficzny

Zapytanie w sprawie oferty na opracowanie 6 projektów rollupów i wykonanie 4 egzemplarzy rollupów

Zapytanie w sprawie oferty na opracowanie 6 projektów rollupów i wykonanie 4 egzemplarzy rollupów dla projektu Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Kontynuuj czytanie Zapytanie w sprawie oferty na opracowanie 6 projektów rollupów i wykonanie 4 egzemplarzy rollupów

W Czarnohorze działa pierwsza na Ukrainie ochotnicza górska służba ratownicza

Góra Pop Iwan oraz działająca w dawnym budynku Obserwatorium na górze Pop Iwan z ramienia Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) w obwodzie iwanofrankiwskim Stanica Ratownictwa Górskiego przyczyniły się do nowej społecznej inicjatywy – powstania pierwszej górskiej ochotniczej służby ratowniczej na Ukrainie.

Kontynuuj czytanie W Czarnohorze działa pierwsza na Ukrainie ochotnicza górska służba ratownicza