O PIMReC

W Karpatach Wschodnich odbyły się wspólne ćwiczenia ukraińskich i polskich ratowników

W dniach 15-18 lipca 2021 r. 16 ratowników górskich (10 ze strony ukraińskiej i 6 ze strony polskiej) przeszło szkolenie teoretyczne i praktyczne z organizacji i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na terenach górskich.

Kontynuuj czytanie W Karpatach Wschodnich odbyły się wspólne ćwiczenia ukraińskich i polskich ratowników

Trzeci Info Day projektu PIMReC

W dniu 18 maja, we wtorek, w godzinach 10:00-12:30 (11:00-13:30 czasu ukraińskiego) odbędzie się kolejny Dzień Informacyjny projektu PIMReC m.in. poświęcony tematom bezpieczeństwa w górach: w jaki sposób zakupiony (w ramach projektu PIMReC) sprzęt usprawnia codzienną pracę ratowników górskich, a także informacja o planach powołania Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego realizowanego w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC).

Kontynuuj czytanie Trzeci Info Day projektu PIMReC

RATOWNICY POGRANICZA

W ubiegłym roku liczba turystów w Bieszczadach podwoiła się. Polacy chętnie wybierają się też w dalsze rejony Karpat. Są najliczniejszą grupą obcokrajowców, która wędruje po paśmie Czarnohory na Ukrainie. Dzięki stacji ratownictwa górskiego na szczycie góry Pop Iwan w dawnym obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego czas dotarcia do potrzebujących skrócił się nawet o kilka godzin.

Kontynuuj czytanie RATOWNICY POGRANICZA

Posiedzenie Komitetu Sterującego w trybie online

22 kwietnia br. za pośrednictwem platformy internetowej Cisco WebEx odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC). Głównym celem projektu jest budowa ścisłej współpracy Uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego oraz polskich i ukraińskich służb ratowniczych w celu poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej.

Kontynuuj czytanie Posiedzenie Komitetu Sterującego w trybie online

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku – Beneficjent Wiodący

www: https://pnu.edu.ua

e-mail: lyubov.zink@gmail.com

adres: ul. Szewczenki 57, Iwano-Frankiwsk, 76018 Ukraina

Uniwersytet Warszawski

www: https://studium.uw.edu.pl

e-mail: ukraina.studium@uw.edu.pl

adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska

Departament Obwodowy Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim

www: https://if.dsns.gov.ua

e-mail: ms.udsns.if@ukr.net

adres: ul. Franki 6, Iwano-Frankiwsk, 76018 Ukraina

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka

www: http://www.bieszczady.gopr.pl

e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

adres: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok, Polska