O PIMReC

Wspólne szkolenie z technik linowych i ewakuacji z trudnych dostępnych miejsc na terenach skalistych na Ukrainie

W dniach 02-05 grudnia 2021 odbyło się szkolenie z partnerami z Ukrainy na skałach Dobosza w Bubniszczach na Ukrainie. Jest to kolejne szkolenie z cyklu wspólnych szkoleń w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC)”.

Kontynuuj czytanie Wspólne szkolenie z technik linowych i ewakuacji z trudnych dostępnych miejsc na terenach skalistych na Ukrainie

Szkolenie z technik linowych i ewakuacji z trudnych dostępnych miejsc PL

W dniach 11-14 listopada 2021 r. w Sanoku z partnerami z Ukrainy odbyło się szkolenie z technik linowych i ewakuacji z trudnych dostępnych miejsc. Jest to kolejne szkolenie z cyklu wspólnych szkoleń w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC)”.

Kontynuuj czytanie Szkolenie z technik linowych i ewakuacji z trudnych dostępnych miejsc PL

W Karpatach Wschodnich odbyły się wspólne ćwiczenia ukraińskich i polskich ratowników

W dniach 15-18 lipca 2021 r. 16 ratowników górskich (10 ze strony ukraińskiej i 6 ze strony polskiej) przeszło szkolenie teoretyczne i praktyczne z organizacji i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na terenach górskich.

Kontynuuj czytanie W Karpatach Wschodnich odbyły się wspólne ćwiczenia ukraińskich i polskich ratowników

Trzeci Info Day projektu PIMReC

W dniu 18 maja, we wtorek, w godzinach 10:00-12:30 (11:00-13:30 czasu ukraińskiego) odbędzie się kolejny Dzień Informacyjny projektu PIMReC m.in. poświęcony tematom bezpieczeństwa w górach: w jaki sposób zakupiony (w ramach projektu PIMReC) sprzęt usprawnia codzienną pracę ratowników górskich, a także informacja o planach powołania Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego realizowanego w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC).

Kontynuuj czytanie Trzeci Info Day projektu PIMReC

RATOWNICY POGRANICZA

W ubiegłym roku liczba turystów w Bieszczadach podwoiła się. Polacy chętnie wybierają się też w dalsze rejony Karpat. Są najliczniejszą grupą obcokrajowców, która wędruje po paśmie Czarnohory na Ukrainie. Dzięki stacji ratownictwa górskiego na szczycie góry Pop Iwan w dawnym obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego czas dotarcia do potrzebujących skrócił się nawet o kilka godzin.

Kontynuuj czytanie RATOWNICY POGRANICZA

Posiedzenie Komitetu Sterującego w trybie online

22 kwietnia br. za pośrednictwem platformy internetowej Cisco WebEx odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC). Głównym celem projektu jest budowa ścisłej współpracy Uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego oraz polskich i ukraińskich służb ratowniczych w celu poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej.

Kontynuuj czytanie Posiedzenie Komitetu Sterującego w trybie online