O PIMReC

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku – Beneficjent Wiodący

www: https://pnu.edu.ua

e-mail: lyubov.zink@gmail.com

adres: ul. Szewczenki 57, Iwano-Frankiwsk, 76018 Ukraina

Uniwersytet Warszawski

www: https://studium.uw.edu.pl

e-mail: ukraina.studium@uw.edu.pl

adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska

Departament Obwodowy Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim

www: https://if.dsns.gov.ua

e-mail: ms.udsns.if@ukr.net

adres: ul. Franki 6, Iwano-Frankiwsk, 76018 Ukraina

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka

www: http://www.bieszczady.gopr.pl

e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

adres: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok, PolskaW Iwano-Frankiwsku rozpoczęło się kolejne szkolenie ratowników

W dniu 27 lutego w ramach projektu PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC) w Iwano-Frankowsku rozpoczęło się wspólne szkolenie ratowników górskich Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim oraz GOPR Bieszczady z Polski.

Kontynuuj czytanie W Iwano-Frankiwsku rozpoczęło się kolejne szkolenie ratowników

Na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku odbył się okrągły stół

20 lutego na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie odbył się okrągły stół w ramach projektu pt. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC). Podczas wydarzenia dla organizatorów turystyki z obwodu Iwano-Frankiwskiego przedstawiono znaczenie realizacji projektu PIMReC dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz obszarów przygranicznych w Karpatach Wschodnich.

Więcej informacji o wydarzeniu w języku ukraińskim: https://pimrec.pnu.edu.ua/2020/02/20/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bb-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96/

W ramach projektu PIMRec odbył się okrągły stół dla organizacji turystycznych

20 lutego na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie odbył się okrągły stół w ramach projektu pt. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC). Podczas wydarzenia dla organizatorów turystyki z obwodu Iwano-Frankiwskiego przedstawiono znaczenie realizacji projektu PIMReC dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz obszarów przygranicznych w Karpatach Wschodnich.

Więcej informacji o wydarzeniu w języku ukraińskim

Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC) – jest to kompleksowym projekt infrastrukturalnym, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa turystyki górskiej w obszarze transgranicznym.

Czas trwania projektu: 23 lutego 2019 r. – 22 lutego 2021 r.

Budżet projektu – 1 170 269,82 EUR

Głównym celem projektu jest: budowa ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb ratowniczych dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej

Cele projektu:

  • rekonstrukcja i adaptacja strukturalna dawnego obserwatoriumastronomiczno-meteorologicznego na górzePop Iwan (pasmo Czarnohory, Karpaty) na potrzeby centrumszkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowegooraz funkcjonowania całorocznej stacji ratownictwa górskiego;
  • przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych polsko-ukraińskich szkoleń dla ratowników wysokogórskichze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technikratowniczych w różnych warunkach pogodowych, w tym case studies
  • tworzenie mechanizmów reagowania kryzysowego i sposobów współdziałania z odpowiednimi służbami w przypadku zagrożenia życia i zdrowia turystów;
  • stworzenie platformy usług elektronicznych, jako skutecznegozasobu informacyjnego dla wymiany doświadczeńi materiałów szkoleniowych, między polskimi i ukraińskimi zespołami ratownictwa wysokogórskiego oraz narzędzia informującego turystów o środkach bezpieczeństwa związanych z przebywaniem w obszarach górskich,bezpiecznych szlakach turystycznych i prognozie pogody.

Po utworzeniu tego centrum szkoleniowego znacznej poprawie ulegną warunki pracy oraz szkolenia personelu, umożliwiając górskim służbom ratowniczym wypełnianie własnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i ratowania życia ludzi, w sposób jak najbardziej efektywny i profesjonalny. Ponadto grupy ratownicze zostaną wyposażone w najnowszy sprzęt, w tym sprzęt medyczny.

Projekt ten również będzie miał znaczący wpływ napozytywny rozwój wspólnot terytorialnych, zlokalizowanych na obszarach górskich. Zwiększy bezpieczeństwo regionalne w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. Ogólnie rzecz biorąc, realizacja tego projektu będzie miała podwójny wpływ, m.in.: poprawi warunki bezpieczeństwa górskich wędrówek w Karpatach Wschodnich i zwiększy atrakcyjność regionu dla turystów, w tym obcokrajowców, odwiedzających Ukrainę. W sumie projekt ten podniesie poziom bezpieczeństwa dla ok. 200 tys. mieszkańców, a także dla 2,5 miliona turystów, którzy odwiedzają ukraińskie Karpaty każdego roku.