Posiedzenie Komitetu Sterującego w trybie online

22 kwietnia br. za pośrednictwem platformy internetowej Cisco WebEx odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC). Głównym celem projektu jest budowa ścisłej współpracy Uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego oraz polskich i ukraińskich służb ratowniczych w celu poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej.

Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu: Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego Igor Cependa, Prorektor oraz Kierownik grupy infrastrukturalnej projektu Jarosław Szynkaruk, Kierownik działu ds. zarządzania projektami, menedżer Lubow Ziniuk, koordynatorzy projektu po stronie Uniwersytetu Warszawskiego: Jan Tygielski oraz Jurij Tkaczuk, partnerzy z Departamentu Obwodowego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim na czele z Włodzimierzem Czerneckim oraz koordynator projektu ze strony Bieszczadskiej Grupy GOPR Karolina Kiwior.

Podczas spotkania uczestnicy omówili m.in.zmiany spowodowane obecną sytuacją epidemiczną, która uniemożliwia zorganizowanie niektórych imprez w ramach projektu (dni informacyjne, okrągłe stoły, szkolenia ratowników).

Wobec zmieniających się okoliczności, Koordynator projektu przedstawił partnerom propozycje modułowego podejścia do prac budowlanych. Ostateczny plan prac zostanie zatwierdzony i przedłożony, wraz z pozostałymi proponowanymi zmianami w harmonogramie realizacji projektu, do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 po 25 kwietnia br.

Strony zidentyfikowały i zatwierdziły sposoby, w jakie planują pokonać mogące się pojawić obiektywne utrudnienia w realizacji projektu, a także otrzymały kompleksowe informacje i porady dotyczące zasad i mechanizmów dokonywania zmian w budżecie projektu od Maryny Fartuszniak, menedżera finansowego Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Uczestnicy podkreślili także potrzebę zintensyfikowania działań w ramach komponentu promocyjnego projektu, w szczególności w zakresie promocji forum na stronie projektu https://pimrec.pnu.edu.ua.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *