PIMReC zaprasza przedstawicieli firm oraz organizacji turystycznych na okrągły stół

Znaczenie realizacji projektu PIMReC dla rozwoju turystyki górskiej oraz obszarów przygranicznych obwodu Iwano-Frankowskiego – to temat, który będzie poruszony w czasie „Okrągłego stołu” organizowanego przez Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku.

Wydarzenie zaplanowano na czwartek, 20 lutego br. na godz. 12:00 w Iwano-Frankiwsku w Sali 233 Budynek Rektoratu Uniwersytetu Przykarpackiego (ul. Szewczenki 57).

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm turystycznych, stowarzyszeń i innych organizacji do udziału w tym wydarzeniu.

Projekt Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Umowa grantowa została podpisana w dn. 22 lutego 2019 r. Projekt PIMReC (PBU1/0754/16), w którym beneficjentem głównym jest Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, ma na celu budowanie ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb ratowniczych dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej.

Niniejsza publikacja została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Warszawskiego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IŻ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *