Partnerzy przedłużyli umowę o współpracy

Na kolejne pięć lat została podpisana umowa o współpracy pomiędzy partnerami projektu PIMReC Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka a Departamentem Obwodowym Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim. Dokument, który przewiduje poprawę systemu bezpieczeństwa górskiego w Karpatach w oparciu o dawne obserwatorium na górze Pip Iwan podpisali Rektor uczelni Igor Cependa i Naczelnik Zarządu PSSN Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim Wołodymyr Czernecki.

Porozumienie dotyczy w szczególności:

– wspólnych działań w zakresie przyciągnięcia inwestycji w celu przywrócenia dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan;

– wymiany między partnerami normatywnych aktów prawnych, regulujących inwestycje, otrzymanie pozwoleń oraz inne działania, jak również materiałów informacyjno-promocyjnych;

– utworzenia na bazie Obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego Stacji Ratownictwa Górskiego w składzie Departamentu Obwodowego PSSN Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim;

– usprawnienia systemu bezpieczeństwa personelu działającego w Obserwatorium;

– poprawy standardów w zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa turystów, które spełniałyby standardy międzynarodowe;

– wykorzystania doświadczeń Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego RP w zakresie tworzenia i działania Stacji Ratownictwa Górskiego.

Współpraca pomiędzy obu instytucjami trwa od ponad 5 lat. Dyżury ratowników na górze Pop Iwan rozpoczęły się w sierpniu 2015 roku w trybie testowym. W sierpniu 2016 r. powołano oddział Jawornicki. W dniu 16 września 2017 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Stacji Ratownictwa Górskiego, a ratownicy rozpoczęli całodobową służbę (24/7).

W 2019 roku Uniwersytet Przykarpacki i Uniwersytet Warszawski we współpracy z PSSN Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – Grupa Bieszczadzka (Sanok, Polska) rozpoczęli realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 pt. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego”(PIMReC).

W ramach realizacji projektu PIMReC przewidziano w szczególności zakup najnowszego sprzętu ratowniczego dla ukraińskich i polskich służb ratowniczych, niezbędnego do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w wyjątkowo trudnych warunkach górskich; prowadzenie wspólnych treningów i ćwiczeń.

Część środków projektu PIMReC jest przeznaczona na remont i adaptację pomieszczeń w ramach celów projektu.

Obecnie w obserwatorium trwają pracę remontowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *