Projekt inwestycyjny „Międzynarodowe Centrum Badawcze „Obserwatorium” na Górze Pop Iwan – platforma rozwoju regionu Karpat” został uznany przez Rząd Ukrainy za priorytetowy

Gabinet Ministrów Ukrainy wskazał listę priorytetowych projektów inwestycyjnych, które będą realizowane do 2023 roku. Odpowiednie rozporządzenie zostało podpisane przez ukraiński rząd na posiedzeniu w środę 18 listopada. Wśród 103 projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji kosztem budżetu państwa i międzynarodowej pomocy technicznej znalazł się również projekt „Międzynarodowe Centrum Badawcze „Obserwatorium” na górze Pop Iwan – platforma rozwoju regionu karpackiego”.

Wśród partnerów Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka (Beneficjent wiodący) są Departament Obwodowy Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim, Karpacki Park Narodowy; Województwo podkarpackie (Rzeczpospolita Polska); Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Rzeczpospolita Polska); Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka (Rzeczpospolita Polska).

Przypomnijmy, że w dn. 28 lipcu 2020 r. została przedłużona umowa o współpracy pomiędzy Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka a Departamentem Obwodowym Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim. Na jej mocy Departamentowi Obwodowemu PSSN Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim została przekazana część pomieszczeń dla bazowania Stacji Ratownictwa Górskiego, która w przyszłości ma stać się międzynarodowym centrum szkoleniowym górskiego pogotowia ratunkowego. Realizacja prac już została rozpoczęta w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC), realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W ramach projektu PIMReC została już opracowana dokumentacja projektowo-fajansowa, rozpoczęto prace konserwatorskie budynku obserwatorium oraz w przyszłości przez platformę usług elektronicznych zakupiona zostanie profesjonalna stacja meteorologiczna, której głównym celem będzie podniesienie bezpieczeństwa dla turystów. Przewiduje się również, że meteorologiczne pomiary będą wykorzystywane przez lokalne lotniska i ukraińskie linie lotnicze do planowania lotów.

Obserwatorium znajduje się na terenie Karpackiego Parku Narodowego, z którym Uniwersytet oraz Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy w dniu 22 września 2018 r. podpisały Protokół ustaleń i współpracy. Celem dokumentu jest odbudowa Obserwatorium, poprzez utworzenie na jego bazie m.in. Karpackiego Centrum Ekologicznego.

Region karpacki to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów geograficznych Europy Środkowo-Wschodniej, który ma strategiczne znaczenie dla rozwoju terytoriów poszczególnych państw. Wysokogórskie położenie Obserwatorium czyni go wyjątkowym ośrodkiem naukowym w Europie. Zgodnie z opisem projektu na świecie jest około 400 obserwatoriów, z których 6 czynnych znajduje się na Ukrainie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *