Okrągły stół projektu PIMReC na Uniwersytecie Warszawskim

8 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się trzeci okrągły stół, na którym omówiono wyniki projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC) i jego wpływ na rozwój turystyki regionalnej oraz obszary przygraniczne. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Udział w okrągłym stole, który odbył się w systemie mieszanym, online i offline, brali m.in.:

  • z ramienia PNU: Koordynator projektu, Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku (dalej – PNU) Igor Cependa, przewodniczący Grupy Infrastrukturalnej projektu PIMReC, Prorektor PNU Jarosław Szynkaruk, kierownik działu ds. zarządzania projektami PNU i menedżer projektu PIMReC Lubow Ziniuk oraz menedżer finansowy projektu PIMReC Olga Grygoriw;
  • z ramienia UW: koordynatorzy projektu Jan Tygielski oraz Jurij Tkaczuk, ekspert grupy infrastrukturalnej z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego Mikołaj Kołach oraz przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego z Janem Malickim, Dyrektorem Studium Europy Wschodniej, na czele;
  • partnerzy projektu z Departamentu Głównego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim – z Naczelnikiem Wołodymyrem Czernecki na czele oraz Zastępca naczelnika, koordynator projektu Mykoła Burlak;
  • a także partnerzy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka GOPR w osobie Naczelnika Krzysztofa Szczurka oraz Menedżerki projektu Karoliny Kiwior.

Partnerzy podzielili się wynikami prac, wysłuchali wystąpień ekspertów oraz omówili dalsze kroki zmierzające do zakończenia projektu do 30 czerwca 2022 roku.

Okrągły stół zaczął się od powitania gości przez Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej UW i Igora Cependę, rektora Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, a także szefów służb ratowniczych: płk Wołodymyra Czerneckiego i Krzysztofa Szczurka.

Po części protokolarnej Wołodymyr Czerneckij, Naczelnik Departamentu Głównego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim, przedstawił partnerom informacje o spotkaniach koordynacyjnych projektu, okrągłych stołach, wspólnych szkoleniach z polskimi kolegami oraz sprzęcie zakupionym przez ukraińskich ratowników.

Menedżerka projektu po stronie GB GOPR, Karolina Kiwior przedstawiła również wyniki prac polskich ratowników.

Prezentacja realizowanych działań przez GOPR

Istotnym elementem była prezentacja krótkiego filmu o wspólnych polsko-ukraińskich szkoleniach ratowników w Polsce, a także opowieść o zorganizowaniu czwartego Dnia Informacyjnego projektu PIMReC, który miał miejsce w dn. 11 września 2021 r. na Przełęczy Wyżniańskiej (niedaleko miasta Wetlina, Polska).

W obradach Okrągłego Stołu wzięli również udział przedstawiciele ministerstw i resortów RP oraz liczni eksperci z Polski i Ukrainy.

Zwłaszcza dr Jan Skowron z Obserwatorium Astronomicznego UW opowiedział uczestnikom Okrągłego Stołu o działaniu stacji pogodowej Luft WS800-UMB, który działała na dachu obserwatorium w okresie 2019-2020.

Projekt, który realizujemy wspólnie z naszymi partnerami jest nieoceniony, ponieważ z jednej strony wspiera dobre trendy rozwoju turystyki, pozwala uczynić turystykę jak najbardziej bezpieczną, a z drugiej pozwala na stworzenie unikalnego międzynarodowego ośrodka naukowego, jakim jest „Obserwatorium”, – powiedział Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego Igor Cependa, otwierając drugą część okrągłego stołu na temat omówienia osiągnięć związanych z realizacją komponentu infrastrukturalnego projektu.

Z kolei Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW podkreślił, że partnerzy remontujący gmach Obserwatorium robią to z maksymalnym zachowaniem jego autentyczności w wyglądzie i wystroju wnętrz.

Uczestnicy Okrągłego Stołu wysłuchali również informacji o zakończeniu prac remontowych w Obserwatorium oraz wymienili poglądy na temat niektórych aspektów części infrastrukturalnej projektu.

Na zakończenie okrągłego stołu Jan Malicki wręczył uczestnikom certyfikaty.

A menedżerowie projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Tygielski i Jurij Tkaczuk, zaprezentowali kalendarz ścienny na przyszły rok z historycznymi zdjęciami Obserwatorium.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *