PIMReC Info Day w Warszawie

28 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie informacyjne projektu PIMReC zatytułowane „Od dziedzictwa kulturowego po przyszłą współpracę międzynarodową: studium przypadku byłego obserwatorium na szczycie Pop Iwan w paśmie Czarnohory” , w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji partnerów projektu, instytucji rządowych i NGO, naukowcy, wykładowcy oraz studenci z całego świata.

Info Dzień rozpoczął się otwarciem wystawy o Obserwatorium, pokazującej jego przeszłość oraz stan z przed dziesięciu lat.

Drugą część Info Dnia otworzyła projekcja filmu dokumentalnego „Obserwatorium „Biały Słoń” w reżyserii Wiesława Romanowskiego.

Jan Tygielski, koordynator projektu PIMReC po stronie UW, przedstawił szczegółowe informacje dotyczące projektu, jego cele, przyszłe działania i wydarzenia, które będą realizowane w czasie trwania projektu.

Treść prezentacji projektu PIMReC znajdziecie Państwo tutaj.

Informacja

Projekt „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Umowa grantowa została podpisana w dn. 22 lutego 2019 r. Projekt PIMReC (PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00) ma na celu budowanie ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb ratowniczych dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej. Partnerami w projekcie m.in. są Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, ), Uniwersytet Warszawski, Grupa Bieszczadzka GOPR oraz Departament Państwowej Służby z Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano-Frankiwskim.

Niniejsza publikacja została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Warszawskiego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IŻ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *