V Spotkanie Komitetu Sterującego projektu PIMReC (on-line)

27 maja br. odbyło się on-line V Spotkanie Koordynacyjne Komitetu Sterującego projektu PIMReC – „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Koordynator projektu, Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego Igor Cependa, Prorektor, kierownik działu ds. zarządzania projektami PNU, menedżer PIMReC, Lubow Ziniuk oraz menedżer finansowy projektu PIMReC, Olga Grygoriw, koordynatorzy projektu po stronie UW Jan Tygielski oraz Jurij Tkaczuk, partnerzy z Departamentu Głównego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim – zastępca naczelnika Mykoła Burłak oraz kierownik czwartej wyspecjalizowanej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Taras Brynda, a także partnerzy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka GOPR w osobie menedżera projektu, Karoliny Kiwior.

Spotkanie zaczęło się od dyskusji na temat realizacji wspólnych szkoleń polskich i ukraińskich służb ratowniczych. Obecne obowiązujące w obu krajach obostrzenia związane z sytuację epidemiczną utrudniają realizację planowanych na 2021 rok szkoleń.

Mykoła Burłak, Karolina Kiwior, Lubow Ziniuk, Jurij Tkaczuk zasugerowali kilka możliwych formatów realizacji szkoleń ratowników w obu krajach. Po szczegółowej dyskusji zdecydowano się na dodatkowe spotkanie , które odbędzie się 31 maja w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Partnerzy zgodzili się, że należy zwrócić się po dodatkowe wyjaśnienia do instytucji sanitarno-epidemiologicznych obu krajów w celu sprawdzenia możliwości odbycia sześciu zaplanowanych na ten rok wspólnych szkoleń.

Koordynator projektu PIMReC Igor Cependa, Rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka, z zadowoleniem przyjął tę decyzję i wezwał partnerów do jeszcze aktywniejszej komunikacji na ostatnim etapie realizacji projektu.

Ze swojej strony nakreślił również szereg problemów, którymi należy się natychmiast zająć, w szczególności w odniesieniu do zakupu przewidzianego w ramach projektu sprzętu.

„Mamy zgrany zespół podobnie myślących ludzi, których interesuje przede wszystkim pozytywny wynik naszej wspólnej pracy. Do zakończenia projektu zostało niewiele czasu, ale go wystarczy, aby pomyślnie rozwiązać wszystkie problemy ”- powiedział Igor Cependa.

Kierownik działu ds. zarządzania projektami PNU, menedżer projektu PIMReC po stronie PNU, Lubow Ziniuk, również poinformowała partnerów o udanym Info Dniu, który po raz pierwszy odbywał się online.

Według otrzymanej informacji w wydarzeniu tym wzięło udział ponad tysiąc osób, które zarejestrowały się i były zainteresowane informacjami dostarczanymi przez partnerów na temat postępów w realizacji projektu i bezpieczeństwa turystyki w górach przed szczytem sezonu turystycznego.

Liubow Ziniuk zwróciła również uwagę na duże zainteresowanie lokalnych mediów projektem PIMReC. Następnie przedstawiła plan dalszych działań, w szczególności chodziło o zorganizowanie kolejnego spotkania Komitetu Sterującego, które jest planowane w dn. 15 lipca.

Ponadto omówiono kwestie finansowe, a także szereg kwestii infrastrukturalnych, które będą również przedmiotem osobnego dodatkowego spotkania w przyszłym tygodniu.

Partnerzy z UW zwrócili szczególną uwagę na promocję projektu. Sporządzono plan działań promocyjnych i komunikacyjnych na najbliższe trzy miesiące.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *