Rozpoczęły się wspólne szkolenia ratowników w ramach międzynarodowego transgranicznego projektu PIMReC

W dniach od 12 do 14 grudnia 2019 r. w Wetlinie 10 ukraińskich ratowników stacjonujących w stanicy na górze Pop Iwan oraz 10 GOPRowców uczestniczyło w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym opatrywanie ran, zabezpieczanie złamań, pierwsza pomoc przy zatrzymaniu krążenia przy użyciu dostępnych urządzeń, transport poszkodowanych przy użyciu różnych środków transportu.

Jak podkreśla Krzysztof Szczurek, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR, podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego ratowników bieszczadzkiej Grupy GOPR oraz służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankiwskiego to podstawowy cel przeprowadzonych w Bieszczadach wspólnych ćwiczeń.

Doskonalenie procedur reagowania oraz współdziałania ratowników z Polski i Ukrainy jest częścią dużego projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Projekt przewiduje łącznie 8 wolnych polsko-ukraińskich treningów po 4 dla każdej ze stron. W każdym z treningów będą uczestniczyli po 10 ratowników z Grupy Bieszczadzkiej GOPR oraz Departamentu Obwodowego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim.

Niniejsza informacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Treść tego dokumentu jest wyłączną odpowiedzialnością Uniwersytetu Warszawskiego i w żadnym wypadku nie może być uważana za odzwierciedlającą stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *