Szkolenia ratowników odbędą się w lipcu

31 maja odbyło się dodatkowe on-line spotkanie Komitetu Sterującego projektu PIMReC „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”. Na spotkaniu zostały omówione sprawy organizacyjne m.in. związane z przeprowadzeniem zaległych szkoleń służb ratowniczych na terenie Ukrainy i Polski, które ze względu na pandemie zostały przełożone na ten rok.

W spotkaniu wzięli udział: kierownik działu ds. zarządzania projektami PNU, menedżerka projektu PIMReC, Lubow Ziniuk, menedżer projektu po stronie UW Jurij Tkaczuk, zastępca naczelnika Departamentu Głównego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim, menedżer projektu Mykoła Burłak oraz menedżerka projektu po stronie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka Karolina Kiwior.

Przypomnijmy, że 27 maja podczas V spotkania Komitetu Sterującego projektu PIMReC w trybie on-line Mykoła Burłak, Karolina Kiwior, Lubow Ziniuk i Jurij Tkaczuk zasugerowali kilka możliwych formatów realizacji szkoleń ratowników w obu krajach. Aby jednak podjąć ostateczne decyzje, partnerzy musieli zwrócić się po dodatkowe wyjaśnienia oraz aktualne ograniczenia do instytucji sanitarno-epidemiologicznych obu krajów.

Tak więc dzisiaj, na podstawie otrzymanych informacji, uzgodniono przeprowadzenie dwóch wspólnych stacjonarnych treningów w dn. 15-18 lipca na Ukrainie oraz w dn. 22-25 lipca w Polsce. Partnerzy również zdecydowały przeprowadzić ostatnie cztery zaplanowane w projekcie szkolenia bezpośrednio po dokonaniu zakupów kolejnej części sprzętu ratowniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *