Spotkanie komitetu sterującego

Odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego projektu PIMReC.

W czasie spotkania partnerzy projektu omówili zmiany w budżecie i opisie projektu, które należy wprowadzić i przedłożyć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego do końca lipca. Koordynator projektu, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego Igor Cependa, zauważył, że „szczególną uwagę należy zwrócić na znalezienie i zakup stacji meteorologicznej”.

Również rozpatrzono i zatwierdzono plan działania na najbliższe 4 miesiące

1) szkolenie, które GOPR planował przeprowadzić w lipcu w Polsce, zostaje przełożone na koniec sierpnia, kiedy to wszyscy ratownicy ukraińscy będą mieli pełny cykl szczepień;

2) w sierpniu 2021 r. GOPR zorganizuje czwarty, finalny dzień informacyjny na 1000 uczestników z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów;

3) okrągły stół, który ma odbyć się  na Uniwersytecie Warszawskim, został przełożony na grudzień 2021 r. Zdaniem koordynatorów projektu po stronie UW wówczas projekt będzie w końcowej fazie swojej realizacji, co pozwoli przedstawić opinii publicznej jego wyniki;

4) ostatnie dwa spotkania koordynacyjne z udziałem wszystkich partnerów zaplanowane są w trybie normalnym na grudzień 2021 i początek lutego 2022.

Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. ze względu na to, że w maju na górę Pop Iwan leżał jeszcze śnieg i panowały niesprzyjające warunki do prac budowlanych. Obecnie w harmonogramie robót jest niewielkie opóźnienie, ale wykonawca zapewnił, że wszystkie prace zostaną wykonane na czas.

Odbyły się również dwa spotkania grupy infrastrukturalnej: 27 czerwca i 14 lipca br. Na pierwszym spotkaniu omówiono harmonogram prac na ten rok budowlany, drugie spotkanie poświęcone było inspekcji prac wykonanych przez 1 miesiąc, identyfikacji problemów i zagrożeń oraz omówieniu sposobów ich przezwyciężenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *