Skoordynowane działania w czasie stanu wojennego w Ukrainie

27 kwietnia 2022 r. w trybie online odbyło się ósme posiedzenie Komitetu Sterującego partnerów projektu PIMReC „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego”, realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział beneficjenci – przedstawiciele Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka (dalej – PNU), m.in. z koordynatorem projektu Rektorem Igorem Cependą na czele, Przewodniczącym Grupy Infrastrukturalnej PIMReC, Prorektorem PNU Jarosławem Szynkarukiem oraz menedżerką projektu i kierownikiem działu ds. zarządzania projektami PNU i Lubow Ziniuk, kierownicy wydziałów; partnerzy projektu z Departamentu Głównego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim, reprezentowani przez Witalija Werbnego, Głównego Specjalistę Sektora Współpracy Międzynarodowej; partnerzy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka (GOPR), reprezentowani przez kierownika projektu Karolinę Kiwior oraz partnerzy z Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowani przez kierowników projektów Jurija Tkaczuka i Jana Tygelskiego.

Partnerzy omówili specyfikę realizacji projektu w stanie wojennym w Ukrainie, zastanowili się, jakie działania da się przeprowadzić do końca projektu i gdzie należy dokonać drobnych zmian w budżecie projektu. Konsorcjum omówiło kwestie związane z procedurami przetargowymi i zakupami sprzętu planowanego w projekcie, a także aktualny stan prac budowlanych.

Partnerzy wyrazili chęć zakończenia projektu w terminie – data oficjalnego otwarcia Obserwatorium zaplanowana jest na 28 lipca br, ale z przyczyn obiektywnych istnieje możliwość przesunięcia terminu zakończenia o trzy miesiące.

Uzgodniono również, że kolejne spotkanie Grupy Infrastrukturalnej odbędzie się po 15 maja w budynku Obserwatorium.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *